Universell utforming

Duration
2 day(s)
Price
7 200
Instructor
Maren Volsdal Skirbekk, Stian Westvik og Nina Kristin Langseth


Maren jobber som interaksjonsdesigner og innholdsrådgiver i Bouvet. Hun liker å gjøre komplekse budskap og løsninger enkel og tilgjengelige gjennom å få innhold og utseende må snakke et og samme språk, et språk som brukeren forstår. Maren er oppattt av innhold, informasjonsdesign, typografi og universell utforming. Hun har jobbet i mediebransjen siden 2006, og har en master i informasjonsdesign fra Universitet i Reading, bachelor i mediedesign fra Høgskolen i Gjøvik og svennebrev som mediegrafiker fra Hamar Media.

Stian jobber som frontendutvikler i Bouvet hvor hans spesialiteter er universell utforming og responsivt design. Han er et netthode og brenner spesielt for mulighetene i det mobile internett. Stian har jobbet mange år i nettaviser og har en spesiell forståelse for redaksjonelle miljø.   

Nina Kristin jobber som interaksjonsdesigner og grafisk designer i Bouvet. Hun har jobbet med digitale og analoge designoppgaver siden 2008, har en postgraduate i visuell kommunikasjon fra RMIT university i Melbourne og en bachelor i mediedesign fra Høgskolen i Gjøvik. Nina Kristin har en god forståelse for samspillet mellom redaksjonelt innhold, navigasjon og grafisk uttrykk. Hun har fokus på universell utforming , typografi, innhold, og grafisk design. 

Content

Hvem: Redaktører, innholdsprodusenter, forvaltere

Hva er universell utforming? Hva betyr forskriften for universell utforming av IKT-løsninger for deg og din organisasjon? Betyr det utfordring eller nye muligheter? I dette kurset gir vi deg kjennskap til regelverket og hvilke praktiske konsekvenser universell utforming vil medføre.

I løpet av kurset vil vi se på lovverket, jobbe med oppgaver og se på ulike caser. Vi vil fokusere på praktiske grep du kan gjøre med din side og innhold, men også ta for oss design og teknologi slik at du blir en god bestiller og kan vurdere om løsningen er universelt utformet. 

Universell utforming og brukeropplevelse
Universell utforming handler om å gjøre det enklere for alle. Hvordan kan du hjelpe brukeren å løse den oppgaven han er kommet for å løse? Og hvordan kan du teste løsningen din?
• Historien om universell utforming
• Brukerinvolvering
• Brukertesting
• Verktøy
• Funksjonshemninger og hjelpemidler

Universelt utformet innhold
Har du kontroll over innholdet ditt? Skriver du på en måte som brukeren forstår? Bruker du stiler slik at innholdet blir skanbart og mulig å lese med leselist? Fungerer lenkene dine som veivisere? I denne seksjonen jobber vi med praktiske grep for å tilgjengeliggjøre innhold slik at alle uavhengig av leseevne kan forstå budskapet ditt.
• Innholdsanalyse
• Skriv for mobil først
• Bilde, grafikk, tekst, lyd og video — hva skal man velge når
• Språknivå
• Lenketekster
• Krav til nedlastbare filer/dokumenter
• Metadata

Meny og navigasjon
Hvordan navigerer brukeren seg gjennom nettstedet ditt? Hva leter han etter og hvordan finner han frem? Hva sier regelverket og hvordan kan du ta grep å forenkle opplevelsen for brukeren?
• Informasjonsarkitektur (enkel og oversiktlig, alt innhold)
• Dyp eller bred menystruktur? (enkelt å navigere for alle)
• Knappe- og mikrotekster
• Feilmeldinger

Typografi og design
For å forbedre leseopplevelsen for seende og ikke seende er typografi avgjørende. Hvilken font bruker du? Hvor mange tegn vises på en linje? Har du prøvd å lese på mobilen ute i sola, er kontrasten mellom bakgrunn og tekst god nok?
• Layout
• Fonter
• Hierarki i tekststilene
• Rekkefølgen på elementene
• Farger og kontraster (bruk av farger på nettet, fargeblindhet, hva funger og ikke, hvorfor?)
• Tabeller

Brukertesting
Hvor tidlig kan du brukerteste og hvordan kan du brukerteste? Hvem skal du teste løsningen på?
• Ekspertgranskning
• Brukertest
• Brukerobservasjon

Hvordan programmere UU
Grunnleggende om hvordan programmere en nettside slik at den blir universelt utformet.
• Kodestandarder
• Strukturering av nettsiden
• Tabnavigering
• Beskrive innhold med ARIA

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme

Produktansvarlig
Send me an email!