Praktisk tjenestedesign

Så dere skal bli mer brukerorientert, og du har ansvaret..? Hva gjør du? Hvordan lykkes du? Det vet du mye mer om etter todagerskurset Praktisk Tjenestedesign. Da har du nok teoretisk grunnlag til å se hvor veien må gå, men først og fremst har du de praktiske verktøyene du behøver for å ta eierskap til prosessen dere står foran.

Duration
2 day(s)
Price
14 500
Goals

Målet er å gjøre det praktisk mulig for deg å se muligheter i din egen organisasjon, og ha perspektiv, metoder og verktøy nok til å utnytte dem.

Instructor
Lene Gulbrandsen

Lene Gulbrandsen har jobbet i Bouvet siden 1996 som grafisk designer, leder for kreatører, konseptutvikler og rådgiver. Hun har en bachelor i sosiologi med fokus på organisasjon og er igang med master i Innovasjon og endringsledelse ved NTNU Videre. 

Content

Det er en stor oppgave å sette en virksomhet i stand til å ha brukeren (kunden) i fokus døgnet rundt, men aldri så stor at den ikke kan løses. Det vet Bouvet alt om, etter utallige prosjekter for både offentlige og private kunder, og dette kurset er derfor basert på Bouvets egne, praktiske erfaringer; Hvordan dele oppgaven i overkommelige deler – og fremdeles ha kontroll på helheten.

Kurset går gjennom aktuelle teorier og presenterer ulike verktøy, før deltakerne går sammen i grupper for å løse konkrete, praktiske  oppgaver.

Målgruppen for kurset er alle som er involvert i utforming av tjenester for innbyggere og næringsliv.

Temaer som berøres i kurset:
- Muligheter og utfordringer med å sette brukeren i sentrum
- Hvilke metoder kan vi bruke for å oppnå det vi vil?
- Hvordan analysere og bruke resultatet fra undersøkelser
- Hvordan styre kreative prosesser og idéutvikling
- Innovasjon basert på brukernes behov
- Utfordringer og problemløsning i samspillet mellom brukerbehov og organisasjon

Dag 1 omtrentlig agenda:
0900-11:30: Presentasjon, bakgrunn og teori om praksis
1210-1500: Workshop med valgte casebeskrivelser
1500-1530: Oppsummering

Dag 2 omtrentlig agenda:
0900-1000: Teori og diskusjon om problemløsning
1000-1125: Workshop med utfordringer ved gårsdagens case
1210-1300: teori om strategi og innovasjon
1300-1430: Workshop med problemløsning
1430-1530: presentasjon, oppsummering og avslutning

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme

Produktansvarlig
Send me an email!