SAP01 Overview

Duration
3 day(s)
Price
20 500
Goals
 • Gjøre seg kjent med SAP applikasjoner og komponenter
 • Få en oversikt over grunnleggende funksjonalitet i SAP løsninger
 • Få grunnleggende kunnskaper for å kunne delta på mer avanserte SAP kurs

Content

Course version: 017

Course announcements
This course provides an overview on SAP applications and components.

Goals
This course will prepare you to:

 • Identify the SAP Applications and Components
 • Explain basic functionality of SAP Solutions
 • Describe the various aspects of SAP User Experience

Audience

 • Application Consultant
 • Business Analyst
 • Business Process Owner / Team Lead / Power User
 • Change Manager
 • Data Consultant / Manager
 • Developer Consultant
 • Executive
 • Industry Specialist
 • Program / Project Manager
 • System Architect
 • Technology Consultant
 • Trainer
 • User

Prerequisites
Essential:
Working knowledge of Microsoft office and Internet browsers

Recommended:
Basic knowledge of operational business processes

Course based on software release
EHP8 For ERP 6.0

Content
SAP, The Cloud Company
- Identifying SAP Applications and Components
- Outlining New SAP Functionality

SAP System Navigation
- Accessing the SAP System
- Personalizing the User Interface

System-Wide Concepts
- Identifying SAP Organizational and Master Data Elements

Logistics and Cloud Applications
- Performing the Procure to Pay Business Process Steps
- Using Supplier Relationship Management (SRM) for Procurement and Sourcing Processes
- Integrating Ariba Functionality with Procurement in SAP Enterprise Resource Planning (ERP)
- Processing a Material Requirements Planning (MRP) Run
- Processing Production Orders
- Using Supply Chain Management (SCM) to Manage Supply and Demand
- Creating Sales Orders
- Creating a Delivery and Posting a Goods Issue
- Creating Sales Order Billing Documents
- Using Customer Relationship Management (CRM)
- Using Product Lifecycle Management (PLM)

Financials
- Identifying Financial Accounting Processes
- Using Financial Add-Ons for SAP Business Suite
- Creating a Journal Entry in the General Ledger
- Outlining the Outbound Payments Process in Accounts Payable
- Generating Financial Statements
- Outlining the Inbound Process in Accounts Receivable
- Outlining the Business Processes in Fixed Assets Accounting
- Analyzing Internal Costs in Management Accounting
- Monitoring Manufacturing Costs
- Analyzing Profitability

Human Capital Management (HCM) and Success Factors
- Identifying the Components of SAP Enterprise Resouce Planning (ERP) HCM
- Outlining the HR Renewal Functionality
- Integrating SuccessFactors in the Cloud

Analytics and Strategic Planning
- Executing Analytics and Strategic Planning Reports

SAP Services
- Accessing SAP Services

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme

Produktansvarlig
Send me an email!