Prosjektledelse i praksis

Kurset er utviklet for å gi deg optimal læring: en god kombinasjon av faglig presentasjon, arbeid med reelle prosjektsituasjoner og erfaringsutveksling i plenum. De to dagene avsluttes med utarbeidelse av individuell plan, slik at du er best mulig i stand til å ta i bruk den nye kompetansen umiddelbart. Vi anbefaler at du setter av minst to timer dagen etter kurset, for å implementere planen din.

Duration
2 day(s)
Price
11 500

Content

 

 " Interessant og engasjert kursinstruktør og kursinnhold. Gode læresetninger og prosjektleder assosiasjoner for mitt arbeid som PL. Gode relasjoner bygges på kurset."
Anne-Kristine Bagge, Sariba 


"Nyttig kurs og dyktig kursholder. Her får man en nyttig "ballast" til å bli en bedre prosjektleder."
Jens Roald Aaberge,  Norges Forskningsråd

 

Dag 1, før lunsj

Problemstilling 1 ”Jeg vet at det er et rammeverk, men jeg får det ikke til å passe, og dessuten tar det for lang tid!”
Begrepsmessig rammeverk som gjelder for alle typer prosjekter.

• Hvordan tar du tak i forventningene for å definere prosjektets innhold?
• Sjekkliste for oppstart og prioritering av prosjektet.
• De tre viktigste elementene for å ha kontroll på prosjektet.

Problemstilling 2 ”Hvem eier egentlig prosjektet,og hvem kan overstyre meg?”
Du skal være pådriveren og motoren til prosjektet, men hvilken autoritet har du egentlig?

• Her jobber vi med den grunnleggende prioriteringen og styringsmodellen for prosjekter.
• Avklaring av ditt ansvar som prosjektleder
• Slik kan du påvirke prosjektmandatet, og bidra til mer bevisst eierskap i organisasjonen din.

Dag 1, etter lunsj

Problemstilling 3
Sjonglering
Hvordan skal du klare å sjonglere mellom prosjektarbeidet og alle de andre oppgavene dine?

• Her får du oversikt over matriseorganisasjonens fordeler og begrensninger, og hva du må gjøre for å ta kontroll.
• Hvordan få på plass hensikt og prioritet, slik at du enklere kan gjøre de riktige oppgavene.
• Lær grunnelementene for å bli mer effektiv.

Problemstilling 4 ”Det var ikke så lett å kommunisere tydelig likevel.”
Folk er forskjellige, og de foretrekker ulik kommunikasjon. Noen ønsker seg ”tydelig kommunikasjon”, men plutselig ble du for brutal.

• Hvordan kan du kommunisere optimalt med ulike personer?
• Vi trener på praktiske kommunikasjonsferdigheter og lager de magiske metodene.
• Vi jobber frem sjekklister som gjør deg dyktigere i kommunikasjon med de ulike aktørene i prosjektet. 

 

Dag 2, før lunsj

Problemstilling 5
  ”Hvordan slippe å sitte med all jobben selv.”
Her får du grunnlaget for ressursplanlegging, hvordan få tak i de folka du trenger, når du trenger dem.

• Grunnleggende forhandlingsevne.
• Rammene for delegering.
• Hvilken autoritet må du ha?


Problemstilling 6  ”Jeg har jo ikke egentlig noe team her.”
Hva er egentlig et prosjektteam,og hvordan kan jeg gjøre det beste med de personene som faktisk er tilgjengelige?

• Hva skaper motivasjon, og hvilke virkemidler kan du bruke?
• Hvordan skaper du en opplevelse av tilhørighet og team blant de som skal bidra i prosjektet?
• De viktigste fallgruvene: Hvordan unngå å demotivere?


Dag 2, etter lunsj

Problemstilling 7 Møter som sklir ut.
Unødvendige møter er den største irritasjonsfaktoren.
• Smarte grep, hvordan klare å gjennomføre det som åpenbart er riktig?
• Hvordan bygge teamfølelse gjennom gode møter.
• Få kontroll på ulike møtetyper, og bruk dem til din fordel.

Problemstilling 8  Kurset går i glemmeboka.
Tilbake til virkeligheten, din plan for implementering i hverdagen.

• Oppsummering av metoder og sjekklister.
• Utarbeidelse av individuell plan for videreføring.
• Identifikasjon av ressurser og støtte i egen organisasjon.