Introduksjon til Scrum

Dette kurset gir en innføring til Scrum for de som senere skal jobbe i Scrum-prosjekter, som skal ha Scrum-prosjekter i sin organisasjon eller som er interessert i om Scrum er noe for dem. Kurset gir en overordnet introduksjon til begreper og prosesser, og sier også litt om hva du må passe på å gjøre – eller ikke gjøre - hvis du skal bruke Scrum. Kurset inneholder en øvingsoppgave for å gi deltagerne anledning til å oppleve litt av hva Scrum er.

Duration
1 day(s)
Price
5 200
Goals

Dette kurset gir en innføring til Scrum for de som senere skal jobbe i Scrum-prosjekter, som skal ha Scrum-prosjekter i sin organisasjon eller som er interessert i om Scrum er noe for dem. Kurset gir en overordnet introduksjon til begreper og prosesser, og sier også litt om hva du må passe på å gjøre – eller ikke gjøre - hvis du skal bruke Scrum.

Instructor
Christian Stensholt

Kursleder er Christian Stensholt som til daglig er prosjektleder for Scrum prosjekter. Christian er en særdeles erfaren prosjektleder. Han har IT erfaring siden 1971, og opparbeidet seg gjennom et helt arbeidsliv en formidabel kompetanse tilknyttet IKT i ulike organisasjoner

Christian har lang erfaring både fra prosjektledelse og bruk av Jira. Han er også kursleder for vårt introduksjonskurs i Scrum og er administrator for Jira i Bouvet. Han er også aktiv i smidigbevegelsen i Norge med styreverv i Smidigkonferansen og medarrangør i Smidig 2010, 2011 og 2012.

Content

"Et praktisk og godt kurs. Tydelig at kursholder har lang erfaring med Scrum. Dette vil jeg ha stor nytte av i mitt arbeid"

Helge Høifødt, Statens Helsetilsyn

Kursinnhold
Hva er scrum – metoder og teknikker. Gjennomgang fra kursholder.
Definisjon av scrum, bakgrunnen for metodikken
De grunnleggende prinsippene: Det agile manifest
Metodene beskrevet på overordnet nivå

De viktigste prinsippene og betegnelsene i scrum gjennomgått i detalj:
-          Scrum master og scrumteam
-          Produkteieren
-          Sprint
-          Product backlog (produktliste)
-          Sprint backlog
-          Estimering
-          Burndown chart
-          Oppstartsmøter (sprint planning session)
-          Daglig Scrum
-          Evalueringer (sprint retrospective)

Øvingsoppgave.

Hva er utfordringene med scrum og hvordan håndtere disse. Gjennomgang og dialog.
-          Styringsdialogen
-          Kontrakt og pris
-          Endringshåndtering og risiko
-          Annet

Bedriftsinternt kurs?
Dette kurset egner seg godt som et bedriftsinternt kurs.
Ta kontakt med oss på telefon 23 40 60 50 eller kurs@bouvet.no for et tilbud.