Ny som prosjektleder

De fleste prosjektledere får rollen basert på sin faglige kompetanse, og så ”lærer man å svømme” etter hvert. Sånn sett er dette et "svømmekurs for" prosjektledere.

Duration
2 day(s)
Price
11 500
Goals

Målet med kurset er å gi deg en grunnleggende forståelse av prosjektarbeidsformen, fra start til slutt, sett fra prosjektleders ståsted.

Content

"Et veldig bra kurs som gjennomgår de viktigste stadiene i ledelse av prosjekter. Man får laget en nyttig "verktøykasse" som man kan ta med seg videre i prosjektarbeider."
Erik Berglie, Oslotrikken

"Kurset hadde en veldig motiverende og dyktig kursleder  som var flink til å bruke praktiske og forståelige eksempler og oppgaver. Selve kurset ga et solid innblikk i prosjektledelse og man fikk mange "aha" opplevelser. Kursinnholdet var delt opp i fornuftige kapitler og emner, med en god oppsummering til slutt."
Geir Borch

Veldig nyttig og informativt kurs. Fikk «knagger» å henge prosjektgjennomføringen på. God innføring til prosjektmetodikk. Gleder meg til kurset "Prosjektledelse i praksis"
Dag 1

Prosjekt som arbeidsform, rammer og definisjon
o Når er en oppgave et prosjekt, og hvilke fordeler har det?
o Hva initierer et prosjekt og hvordan sikrer du prioritet og forankring?
o Sammenheng mellom hensikt og mål, og hvordan gjør du det i praksis?

Fra overordnet til detaljert planlegging.
o Forutsetninger for en god planleggingsprosess.
o Hvilke planmetoder må du kjenne til, og hvordan bruker du dem i praksis?
 

Dag 2

Prosjektorganisering.
o Prosjektets autoritet, og din autoritet som prosjektleder
Rolleavklaring og forventninger.
o Hvem får du med deg i prosjektteamet?

Kontroll på gjennomføringen.
o Balansen mellom scope og fremdrift er avgjørende
Prosjektavslutning og evaluering

Målgruppe og målsetting
Dette kurset er beregnet på deg som er relativt fersk som prosjektleder, og som kanskje har flere prosjekter å holde styr på, eller en linjejobb som skal håndteres parallelt. Du har kanskje vært gjennom noen prosjekter, men savner en formell kunnskap om prosjektstruktur og hvordan lede fra start til mål.
På dette kurset går vi gjennom alle sentrale elementer i prosjekter, slik at du får hele fundamentet på plass. Når du går herfra, har du fått en trygghet sammen med konkret kompetanse du skal implementere. Vi anbefaler at du setter av litt tid i dagene etter kurset på å reflektere over og iverksette det du har lært.

Pedagogisk opplegg
Vi tar utgangspunkt i reelle prosjekter som du arbeider med. Da sikrer vi at du får konkret og praktisk trening på å ta i bruk nye arbeidsmetoder i prosjekthverdagen din. En kombinasjon av forelesning, gruppeoppgaver, praktiske øvelser og plenumsdiskusjon avsluttes med en individuell oppgave hvor du lager din egen plan for implementering.