Se mulighetene med SharePoint 2013/2016

Har bedriften din nettopp gått til anskaffelse av SharePoint 2013/2016, eller vurderer å gjøre det? Vil vite hva du kan få ut av løsningen? Dette kurset gir deg en grundig innføring i hvilke muligheter som finnes.

Duration
2 day(s)
Price
7 800
Goals

Alle som ønsker en grundig oversikt over SharePoint. Spesielt egnet for deg som skal være med å spesifisere eller utforme løsninger i SharePoint. Dette inkluderer site-eiere, prosjektledere, IT-personell, webansvarlige, intranettansvarlige.

Instructor
Bjørn-Ove Indrøy

Bjørn-Ove er en av våre mest allsidige instruktører, og har opparbeidet lang erfaring gjennom mange år med undervisning og tilrettelegging av ulike kurs. Bjørn-Ove holder avanserte kurs innen Microsoft Office. Han er ekspert på SharePoint, og har i samarbeid med andre konsulenter i Bouvet utviklet og holdt våre SharePoint kurs siden 2007. Bjørn-Ove holder også kurs innen presentasjonsteknikk for flere av våre store kunder, gjerne kombinert med PowerPoint og andre verktøy. Bjørn-Ove er rask til å fange deltagernes behov, har et smittende humør og en ryddig fremstillingsevne som kursdeltagerne vet å sette pris på. Han har gjennom ulike oppdrag kompetanse på mange andre områder som også kommer til nytte når han holder kurs. Han oppnår meget god score på evalueringer og blir svært godt likt av våre kursdeltagere.

Instructor

Nina Braaten
Nina har jobbet med SharePoint siden 2005 og er en dyktig og allsidig SharePoint instruktør.
Nina er ekspert på SharePoint og har utviklet våre SharePoint bruker og administrator kurs. Som instruktør har Nina satt sammen kursinnhold og kursdokumentasjon både for åpne kurs og spesialtilpassede kurs.Nina har et blidt vesen og et smittende humør og er dyktig på å tilpasse kurs til deltakernes behov.Nina holder kurs i både Stavanger og Oslo. Hun holder en rekke forskjellige typer kurs, både på norsk og engelsk. Deltagerne er svært fornøyde!

Prerequsites

Det er ikke krav til forkunnskaper i noen versjoner av SharePoint. Det forventes at deltagerne har generell kjennskap til Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook) og Internett.

Content

Hilsen fra fornøyd deltager:

"Veldig bra kurs- Favnet bredt, med en fin blanding av bredde og dybde, samt muligheter til å prøve seg."
Astrid Hilde Myrset- AlgiPharma AS

"Fin og oversiktig gjennomgang av et stort og uoversiktlig tema med mange muligheter. Ga meg både kunnskap direkte, men også bedre innsikt i områder jeg må gå videre på".
Cheryl Macdonald, Vest-Agder fylkeskommune

Beskrivelse

Kurset gir en gjennomgang av funksjonaliteten som kommer «out-of-the-box», men viser også hvordan tilpasninger og integrasjoner utvider bruksområdet og forbedrer dataflyten. Du får også lære om de viktigste forskjellene på Foundation, Standard og Enterprise-utgavene. Dette er et kurs med mye «hands-on», der deltagerne gjennom demonstrasjoner og øvelser vil bli godt kjent med funksjonaliteten og mulighetene som finnes i SharePoint 2013.

Forskjellene mellom SharePoint 2013 og 2016 vil bli fremhevet der det er vesentlige ulikheter i funksjonalitet eller design.

Målgruppe

Alle som ønsker en grundig oversikt over SharePoint. Spesielt egnet for deg som skal være med å spesifisere eller utforme løsninger i SharePoint. Dette inkluderer site-eiere, prosjektledere, IT-personell, webansvarlige, intranettansvarlige.

Kursinnhold
- Oversikt over begreper, funksjoner og roller
- Struktur, komponenter og navigasjon i SharePoint
- Hvordan tilrettelegge og bruke SharePoint for å få størst mulig utbytte («best practise»)?
- Nyhetene i SharePoint 2016
- Ulike former for innholdsproduksjon
- Ulike typer/maler for siter og arbeidsområder (workspaces)
- Ulike bibliotek/lister – håndtering av dokumenter og mediefiler
- Integrasjon mot Word, Outlook og Project
- Ferdige funksjoner: diskusjonsforum og spørreundersøkelser
- Arbeidsflyt (workflow)
- Ulike webdeler (webparts) for visning av ulike typer data hentet internt/eksternt
- Access- og Excel-tjenester (services) – direkte bruk av regneark og databaser i SharePoint
- Bruk av metadata
- Visninger
- Søkemuligheter
- My Site og personlige innstillinger/deltakelse