Bygg og vedlikehold SharePoint- løsninger 2013/2016 (superbruker/administrator)

Duration
2 day(s)
Price
8 500
Goals

Alle som skal delta i utformingen av eller selv utforme SharePoint-løsninger, eller som skal fungere som områdesamlingsadministrator (site collection administrator), område-eier (site owner) eller superbruker.

Instructor
Bjørn-Ove Indrøy

Bjørn-Ove er en av våre mest allsidige instruktører, og har opparbeidet lang erfaring gjennom mange år med undervisning og tilrettelegging av ulike kurs. Bjørn-Ove holder avanserte kurs innen Microsoft Office. Han er ekspert på SharePoint, og har i samarbeid med andre konsulenter i Bouvet utviklet og holdt våre SharePoint kurs siden 2007. Bjørn-Ove holder også kurs innen presentasjonsteknikk for flere av våre store kunder, gjerne kombinert med PowerPoint og andre verktøy. Bjørn-Ove er rask til å fange deltagernes behov, har et smittende humør og en ryddig fremstillingsevne som kursdeltagerne vet å sette pris på. Han har gjennom ulike oppdrag kompetanse på mange andre områder som også kommer til nytte når han holder kurs. Han oppnår meget god score på evalueringer og blir svært godt likt av våre kursdeltagere.

Prerequsites

Du bør ha erfaring med SharePoint, og vi anbefaler at du har tatt kurset (eller har kunnskap tilsvarende) «Se mulighetene i SharePoint 2013/2016».

Content

Hilsen fra fornøyd deltaker:

"Vil bare gi enda en tilbakemelding på at kurset deres har gjort gresset grønt på jobben min. Det er så gøy og nyttig å jobbe med det jeg lærte sist på «Bygg og vedlikehold SharePoint». Helt avgjørende for vår store organisasjon. Takk for det, og for fleksibiliteten med å kunne ta imot ønsker før kurset startet."
Mads Riis Henriksen, FMC Kongsberg Subsea AS

"Dette kurset var midt i blinken. Etter å ha jobbet fra brukersiden i ett år fikk jeg nå det komplette bildet av hvordan man bør sette opp sin SharePoint-løsning, slik at man får best mulig utbytte av dataene som legges inn. Hyggelig kursleder og lokaler"
Lene Høge, Det Norske Veritas

"Fin og oversiktig gjennomgang av et stort og uoversiktlig tema med mange muligheter. Ga meg både kunnskap direkte, men også bedre innsikt i områder jeg må gå videre på".
Cheryl Macdonald, Vest-Agder fylkeskommune

" Veldig nyttig i forhold til å forstå logikk og oppbygging av verktøyet. Veldig bra kursinstruktør med mye kunnskap!"
Margrete Eiken, NOAH AS


Beskrivelse
Kurset har fokus på opprettelse og tilpasning av de ulike komponentene/funksjonene i SharePoint. Det er også lagt vekt på betydningen av gode retningslinjer («governance») og rutiner både under utforming og vedlikehold av løsningene.
Det legges vekt på aktiv deltakelse. Du vil bygge og tilpasse en SharePoint-løsning, slik at du får nyttig praksis og blir bedre kjent med strukturen og metodikken i systemet. Gjennom demonstrasjoner, diskusjoner og øvelser vil du få viktig kunnskap om de små «triksene» som gjør løsningen effektiv og brukervennlig.

Målgruppe
Alle som skal delta i utformingen av eller selv utforme SharePoint-løsninger, eller som skal fungere som områdesamlingsadministrator (site collection administrator), område-eier (site owner) eller superbruker.

Kursinnhold
• Konfigurere tjenester og funksjonalitet for områder (sites) og områdesamlinger (site collections)
• Bygge område-strukturer
• Opprette, tilpasse og administrere lister og biblioteker, inkl visninger
• Administrere brukere og grupper
• Sikre innhold I SharePoint og spore rettigheter/tilgang
• Områdeinnhold og -administrasjon (inkl. content types)
• Metoder for å implementere og organisere metadata
• Lage maler for områder, biblioteker og lister
• Gjøre tilpasninger for standardfunksjoner i SharePoint
• Legge til og konfigurere webdeler (web parts) for å gjenbruke, filtrere eller aggregere innhold – eller bruke innhold med opprinnelse utenfor SharePoint
• Konfigurere/tilpasse navigasjon og «båndet» (ribbon)
• Endre utseende på områder (master pages and themes)
• Tilrettelegge for og administrere søkefunksjonen
• Sette opp arbeidsflyt (workflow)
• Omorganisere og rydde opp I en område-struktur (site structure)
• Tips til bruk av SharePoint i administrasjons-/vedlikeholdsarbeidet (oppgaver, logging og dokumentasjon)
• Administrasjon av områdesamlinger (site collection administration)
• Ressurser på nett