SQL Grunnkurs

Dette er et grunnleggende kurs i SQL-programmering. Kurset passer godt for deg som skal jobbe med relasjonelle databaser, som f.eks. Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL-server eller MySQL/MariaDB.

Duration
3 day(s)
Price
14 500
Instructor
Terje Berg-Hansen

Terje Berg-Hansen har bred erfaring fra prosjektledelse, utvikling og drift med små og store databaser, både SQL- og NoSQL-baserte. I tillegg til å undervise i etablerte teknologier leder han også Oslo Hadoop User Group, og er levende interessert i nye teknologier, distribuerte databaser og Big Data Science.  

Prerequsites

Kurset krever ingen forkunnskaper annet en generell datakunnskap. Kurset vil såvidt mulig bli tilpasset deltakernes forkunnskaper. 

Content

Dette er et grunnleggende kurs i SQL-programmering. Kurset passer godt for deg som skal jobbe med relasjonelle databaser, som f.eks. Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL-server eller MySQL/MariaDB.  

Etter gjennomført kurs vil deltakerne være fortrolige med å opprette databaser og tabeller, sette inn data, endre og slette data og søke etter data i SQL-databaser. 

Kursinnhold

 • Introduksjon til relasjonsdatabaser og relasjonsmodellen: normalisering på tredje normalform.
 • Introduksjon til MySQL, PostgreSQL, Oracle Express og tilhørende verktøy
 • Introduksjon til SQL i Big Data (HiveQL, Cassandra QL, Phoenix HBase-klient)
 • Søk i SQL-databaser, bl.a. med bruk av under-spørringer og inner og outer joins.
 • Filtrering, gruppering og sortering av data.
 • Oppretting, endring, kopiering og sletting av databaser og tabeller,
 • Innsetting, oppdatering og sletting av data i tabeller
 • Bruk av indekser og views.
 • Skjema-design med bruk av ulike data-typer, tegnsett og lagringsformater.
 • Introduksjon til MySQL, PostgreSQL og Oracle Express
 • Bruk av bl.a. MySQL Workbench, PhPMyAdmin og Oracle Application Express.

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læringsmidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser med ulike typer datasett.