Smart bruk av Outlook gir kontroll over arbeidshverdagen

E-post står for mye av informasjonsflommen og er en kilde til stress. Ved å ta kontroll over Innboksen kan du løse en av de store årsakene til stress og ta kontroll over hvor du bruker tid og energi. Du skaper handlingsrom for å prioritere det som er viktig for deg.

Duration
1/2 dag fra klokken 08:30 til 11:30 day(s)
Price
4 500
Goals

Etter endt kurs vil du jobbe mer effektivt og prioritere arbeid som gir deg resultater. Du vil frigjøre eller omprioritere ½-1 dag pr uke. Gjennom enkle endringer vil du oppleve at du har bedre kontroll på arbeidshverdagen og dermed får et redusert stressnivå.

Instructor

Bjørn Hopland er utdannet sivilingeniør, med tilleggsutdannelse innen HR og coaching. Etter mange år som internasjonal HR-leder i Microsoft med medarbeidere i mange land, bruker han nå tiden sin på å vise hvordan vi kan gjøre smarte grep for å beherske den nye arbeidshverdagen. 

Content

«Smart bruk av Outlook kurset var verd hvert sekund av tid! Ved å behandle ting en gang slipper jeg å lese eposter om og om igjen og sparer mye tid» - Arne Norrud, Daglig leder Uniconsult AS

«Kurset ble som å rydde i skuffen og skapet. Lettere å søke seg frem til riktig e-post, spart tid ved å slippe å lete og effektiviteten bedret ved at vi svarer på viktig e-post først.»  -  Kari Barlaup Vahabzadeh, Seksjonssjef Stab DIFI


På kurset benytter du egen PC og arbeider med egen innboks, kalender og oppgaver i Microsoft Outlook. På den måten er du og din PC klar til å arbeide mer effektivt umiddelbart.

På kort tid lærer og praktiserer du:

Personlig effektivitet
Frigjør hjernen fra detaljene - Slipp løs kreativitet og innovasjon samtidig som du har full kontroll.

Personlig måloppnåelse
Omprioriter en halv til en full dag pr uke for å jobbe med å nå dine mål. Du kan frigjøre 2-3 uker i året!

Effektiv behandling og prioritering av epost
1. Tilpass Outlook til din arbeidsstil.
2. Lær den enkle måten å behandle E-post.
3. Behandle den viktigste E-posten først.
4. Etabler nye arbeidsvaner. Få full kontroll.
5. Lag uke- og dagsplaner med realistisk arbeidsbelastning.

Planlegg aktiviteter som øker måloppnåelsen
1. Bygg et målorientert prioriteringssystem
2. Overfør målrettede aktiviteter til oppgaver i Outlook 

Varighet
Sett av en ½ dag og få nyttige tips til hvordan du kan bruke Outlook til å gi deg en bedre og mer effektiv arbeidshverdag, og vi garanterer at du vil bli fornøyd! Kombinerer du med kurset Smart arbeid og samarbeid med OneNote på samme dag, fyller du hele dagen med kurs.

Bedriftsinternt kurs
Dette kurset egner seg også godt som bedriftsinternt kurs. Vi har lang erfaring i å skreddersy kurs for ulike bedrifter og bransjer. Kurset legges opp slik at dere får akkurat det dere er på jakt etter. Ta kontakt for mer informasjon og et tilbud!

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no

Henrik Buzzi

Produktansvarlig Microsoft og tekniske kurs
Send me an email!