Smart arbeid og samarbeid med OneNote

OneNote gjør det enkelt å samarbeide om og organisere dokumenter. Vi omgir oss med stadig mer digital informasjon som vi tar vare på i Word-dokumenter, Excel-tabeller, snarveier i nettleseren etc. OneNote gir deg muligheten til å samle og organisere denne informasjonen på ett sted. I OneNote kan du lagre alle typer dokumenter, skjermutklipp, forelesninger/møtereferater i form av video, lyd eller notater eller kanskje en kombinasjon av alle tre. Notatblokkene kan lagres på nettet og være tilgjengelig for deg eller dem du deler med fra en hvilken som helst pc med nettilgang

Duration
1/2 dag fra klokken 12:30 til 15:30 day(s)
Price
4 500
Goals

Etter endt kurs vil du ved hjelp av OneNote kunne lage egne- og felles aktivitetsplaner som forenkler prioritering og forbedrer samarbeid. Mål og planer vil enklere omsettes til handling som gir ønsket måloppnåelse. Ved hjelp av OneNote vil du kunne gjennomføre gode møter som gir ønsket resultat med minimal innsats.

Instructor

Bjørn Hopland er utdannet sivilingeniør, med tilleggsutdannelse innen HR og coaching. Etter mange år som internasjonal HR-leder i Microsoft med medarbeidere i mange land, bruker han nå tiden sin på å vise hvordan vi kan gjøre smarte grep for å beherske den nye arbeidshverdagen. 

Content

"Det gode jeg opplever med SmartEndring er å se muligheter til effektivisering jeg ikke visste om og så få hjelp til å omsette dem i praksis. Nå kan jeg bruke mer tid og energi til å jobbe mot mine, teamets og bedriftens mål."  Kristian Hvilen, Direktør, kommunikasjon & Samfunnskontakt – Mondeléz International


På kurset benytter du egen PC og arbeider med egen OneNote. På den måten er du og din PC klar til å arbeide mer effektivt umiddelbart.

På kort tid lærer og praktiserer du å

Bli papirløs med OneNote
Kvitt deg med møteboken, løse ark og gule lapper. Noter rett på PC, nettbrett og telefon.

Forenkle veien fra mål til handling
1. Arbeid med og samarbeid om aktiviteter i OneNote
2. Overfør oppgaver fra aktivitetsplan til Outlook
3. Lag en balansert ukeplan der du prioriter oppgaver

Arranger gode møter uten å sende en eneste e-post!
1. Organiser team- og prosjektmøter med agenda, møtenotater og møtereferat.
2. Følg opp i OneNote oppgavelister og i egen Outlook
3. Planlegg og gjennomfør eksterne møter med dokumentasjon og oppfølging

Det mange liker med OneNote er at den ligner veldig på den måten vi er vant til å arbeide med på papir, enten det er å ta notater på et ark, i en notatbok eller på gule lapper. Du kan raskt skrive ned en ide, ta møtenotater og tegne. Men i OneNote blir arket aldri for lite, og notatboken blir heller aldri full.

Varighet
Sett av en ½ dag og få nyttige tips til hvordan du kan bruke OneNote til å gi deg en bedre og mer effektiv arbeidshverdag, og vi garanterer at du vil bli fornøyd! Kombinerer du kurset Smart bruk av Outlook gir kontroll over arbeidshverdagen på samme dag, fyller du hele dagen med kurs.

Kombinert med kurset Smart bruk av Outlook gir kontroll over arbeidshverdagen, fyller du hele dagen med kurs.

Bedriftsinternt kurs
Dette kurset egner seg også godt som bedriftsinternt kurs. Vi har lang erfaring i å skreddersy kurs for ulike bedrifter og bransjer. Kurset legges opp slik at dere får akkurat det dere er på jakt etter. Ta kontakt for mer informasjon og et tilbud!

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no

Henrik Buzzi

Produktansvarlig Microsoft og tekniske kurs
Send me an email!