Nyheter i Office 2016

Kurset viser de mest aktuelle nyhetene og forbedringene i Office 2016. En kombinasjon av teori og oppgaver gjør det enkelt å lære seg de nye funksjonene. Du bør ha grunnleggende kunnskaper fra tidligere Office versjoner.

Duration
1 day(s)
Price
2 900

Content

Jobb smart og effektivt i Office 2016!
- Maler er tilgjengelig ved oppstart av Office-programmet.
- Enklere åpning og lagring av filer.
- Enklere å finne og sette inn bilder, videoer og lyder fra Internett.
- Presentasjon av filer direkte fra Office 2016.
- Ny lesemodus i Word 2016 som viser innholdet i et leservennlig kolonneoppsett.
- Ny funksjon for å fortsette arbeidet der du avsluttet i Word 2013.
- I Word 2063 kan du konvertere et PDF-dokument til et redigerbart Word-dokument.
- I Excel 2016 får du et anbefalt diagram basert på kildedataene.
- Enklere å presentere to ulike datatyper i et kombinasjonsdiagram.
- Nytt verktøy for rask utfylling av kolonner i Excel 2013.
- Temaene i PowerPoint 2016 har et sett med ferdige fargevarianter.
- Standard lysbildestørrelse i PowerPoint 2016 er nå widescreen (16:9).
- Ny pipette for å hente fyllfarge i PowerPoint 2016.
- Smarte støttelinjer ordner lik avstand mellom objekter i PowerPoint 2016.
- Nytt navigasjonsfelt som gjør det enkelt å bytte mellom visningene i Outlook 2016.
- Nye svarknapper gjør det enkelt å svare på eller videresende meldinger direkte fra leseruten.
- Personkortet i Outlook 2016 inneholder alle viktige detaljer om en kontakt samlet på ett sted.

Innhold:

Nyheter i Office 2016

Maler ved oppstart
Åpning og lagring
SkyDrive
Bilder fra Internett
Presentere på nettet

Nyheter i Word 2016
Ny lesemodus
Fortsett arbeidet
Oppsettalternativer
Forhåndsvisning og justeringslinjer
Vise og skjule innhold i dokumentet
Enkelt markering av endringer
Svar på merknader
Redigering av PDF

Nyheter i Excel 2016
Anbefalt diagram
Tilpasning av diagram
Kombinasjonsdiagram
Rask utfylling
Hurtiganalyse
Filtrering i tabeller med bruk av slicere
Anbefalt pivottabell

Nyheter i PowerPoint 2016
Temaer
Pipette for farger
Slå sammen figurer
Smarte støttelinjer
Bevegelsesbaner
Video og lyd
Presentasjonsvisning
Kommentarer

Nyheter i Outlook 2016
Navigasjonsfeltet
Meldingslisten
Leseruten
Mapper
Kontaktdetaljer
Værdata

Varighet
1 dag fra klokken 09:00 til 15:00

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no

Henrik Buzzi

Produktansvarlig Microsoft og tekniske kurs
Send me an email!