Excel temakurs: Bli god på Pivottabeller

Har du mye data som du trenger å få oversikt over? Trenger du lage rapporter eller diagrammer av store datamengder? Da er dette kurset for deg.

Duration
1 day(s)
Price
4 800
Instructor
Geir Johan Gylseth

Geir Johan Gylseth er utdannet ved Universitetet i Oslo med hovedvekt på Informatikk og har over 30 års erfaring som instruktør. Geir sin styrke ligger innenfor MS Office. Han har lang erfaring med skreddersøm av kurs, kursmanualer og oppgaver. Geir er en entusiastisk og dyktig instruktør som får meget gode evalueringer.

Content

Gjennom en dag med kurs vil du lære å tilrettelegge datamengden slik at Pivotering går enklere. Du vil kunne analysere og rapportere store datamengder på en ekle måte enten det ligge i et Excel regneark eller i et eksternt databasesystem. Gjennom praktisk bruk vil du lære å gruppere, filtrere og summere data. I tillegg lærer du hvordan du kan bruke det nye verktøyet Slicer for å filtrere data og diagrammer på en veldig enkel måte.   

Kursholderen har mer enn 20 års Excel erfaring som han gjerne deler med deg!

 • Litt om lister og tabeller
 • Kravene til datagrunnlag for pivottabell
 • Bruk av tabelloppsett for databasen
 • Sammendragsmetoder i Pivot
 • Formatering av verdifelt
 • Egenskaper for Pivot-tabellen
 • Beregnet felt og beregnet element
 • Gruppering av dato og tid
 • Egendefinert gruppering
 • Visning av detaljer bak et dataelemener
 • Pivot-diagram
 • Pivot-tabell eller -diagram basert på ekstern database


Krav til forkunnskaper:
Grunnkunnskaper i Microsoft Excel

Varighet:
kl 0900 – 1500

Bouvet temakurs Excel
Bouvet tilbyr flere ulike temakurs i Excel. Et temakurs Excel er et kurs som tar for seg et enkelt tema, for eksempel ’Pivot-tabeller’ og hvor vi ofte går mer i dybden på dette temaet enn hva vi kan gjøre på et oversiktskurs av typen ’Excel smart og avansert’.