Excel VBA programmering videregående

Dette kurset passer for deg som allerede er en erfaren Excel-programmerer og som ønsker å lære mer, for å kunne utvikle avanserte og brukervennlige applikasjoner i Excel. Kurset er bygget opp rundt en prosjektoppgave, hvor deltagerne skal utvikle en applikasjon i Excel VBA. På dette kurset kan du lære de virkelig avanserte teknikkene.

Duration
2 day(s)
Price
7 600
Instructor
Torbjørn Aas

Torbjørn Aas har mange års erfaring fra IT kursvirksomhet og utvikling av IT-systemer i Excel VBA og Word VBA.  Torbjørn har omfattende kunnskaper og erfaring med Microsoft Excel, Word og PowerPoint og er i tillegg økonom med erfaring fra økonomi/finans, salg og innkjøp.  Kombinasjonen IT og økonomi gjør at Torbjørn holder kvalitetskurs i Excel for økonomer – fra begynnerkurs til svært avanserte kurs. Torbjørn programmerer i Excel VBA og Word VBA og har lang erfaring i å utvikle VBA-styrte løsninger i Excel og Word. Torbjørn stiller alltid godt forberedt, og får fantastiske tilbakemeldinger på sine kurs!

Content

  •  Deklarering av variabler
  • Objektvariabler
  • Dynamisk celleadressering
  • Løkker
  • Egendefinerte funksjoner
  • Programmering av avansert filter
  • Hendelsesstyrte makroer
  • Kalenderkontroll
  • Innebygde dialogbokser
  • Kontrollere andre Office-applikasjoner

Øvelser
Kurset er bygd rundt en prosjektoppgave, hvor deltagerne skal utvikle en applikasjon i Excel VBA.

Krav til forkunnskaper
Du må ha videregående kunnskaper i Excel, programmeringskunnskaper tilsvarende kurset Excel programmering (VBA) samt ha erfaring fra utvikling av Excel VBA programmer.

Varighet
2 dager

 

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no

Henrik Buzzi

Produktansvarlig Microsoft og tekniske kurs
Send me an email!