Excel VBA programmering grunnkurs med vekt på beregninger og formler

Dette kurset vil være spesielt nyttig for deg som arbeider mye med formler og beregninger og ønsker å benytte makroprogrammering i Excel VBA til å effektivisere arbeidet ditt.

Duration
2 day(s)
Price
7 600
Instructor
Torbjørn Aas

Torbjørn Aas har mange års erfaring fra IT kursvirksomhet og utvikling av IT-systemer i Excel VBA og Word VBA.  Torbjørn har omfattende kunnskaper og erfaring med Microsoft Excel, Word og PowerPoint og er i tillegg økonom med erfaring fra økonomi/finans, salg og innkjøp.  Kombinasjonen IT og økonomi gjør at Torbjørn holder kvalitetskurs i Excel for økonomer – fra begynnerkurs til svært avanserte kurs. Torbjørn programmerer i Excel VBA og Word VBA og har lang erfaring i å utvikle VBA-styrte løsninger i Excel og Word. Torbjørn stiller alltid godt forberedt, og får fantastiske tilbakemeldinger på sine kurs!

Content

 • Generelt om makroprogrammering i Excel
 • Makroinnspilleren
 • Modulvinduet, prosjektutforskeren og egenskapsvinduet
 • Bruk av variabler
 • Lese fra celle, skrive til celle
 • Formler i programkoden
 • MsgBox og InputBox
 • If-test
 • Datatyper og deklarering av variabler
 • Deklarering av celleområder (objektvariabel)
 • Bruk av Cells ved referanse til celler
 • Løkker
 • Function-makro kontra Sub-makro
 • Function-makro brukt som regnearkfunksjon
 • Deklarering av funksjonens argumenter og resultatverdi
 • Function-makro brukt i en annen makro
 • Bruk av egenskapen CurrentRegion
 • Bokmerker og GoTo statements i makroen
 • Feilhåndtering (On Error)
 • Select Case
 • Innebyggede Excel VBA funksjoner
 • Excels standard regnearkfunksjoner brukt i makro
 • Feilsøking

Øvelser
Kurset inkluderer mange øvelsesoppgaver som er relevante for kursemnene.

Krav til forkunnskaper
Videregående kunnskaper i MS Excel er nødvendig. Kurset Smart og avansert Excel er en meget god bakgrunn.  Generell forståelse for elementær programmeringsteknikk er en fordel, men ikke påkrevet.

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no

Henrik Buzzi

Produktansvarlig Microsoft og tekniske kurs
Send me an email!