Excel VBA programmering grunnkurs

Dette kurset vil vise deg hvordan du ved hjelp av programmeringsmulighetene i Excel kan lage avanserte og brukervennlige applikasjoner. Alt du kan gjøre manuelt i Excel, kan du automatisere med Visual Basic. Dessuten kan du benytte dette avanserte programmeringsspråket til å lage gode og tiltalende brukergrensesnitt i dine Excel-applikasjoner. Du vil lære deg å bruke Excel som rapporteringsverktøy og grensesnitt mot eksisterende systemer. Kurset er krydret med kursledernes egne erfaringer. Dette er et meget nyttig kurs for deg som skal jobbe aktivt med applikasjonsutvikling i Excel!

Duration
3 day(s)
Price
10 900
Instructor
Torbjørn Aas

Torbjørn Aas har mange års erfaring fra IT kursvirksomhet og utvikling av IT-systemer i Excel VBA og Word VBA.  Torbjørn har omfattende kunnskaper og erfaring med Microsoft Excel, Word og PowerPoint og er i tillegg økonom med erfaring fra økonomi/finans, salg og innkjøp.  Kombinasjonen IT og økonomi gjør at Torbjørn holder kvalitetskurs i Excel for økonomer – fra begynnerkurs til svært avanserte kurs. Torbjørn programmerer i Excel VBA og Word VBA og har lang erfaring i å utvikle VBA-styrte løsninger i Excel og Word. Torbjørn stiller alltid godt forberedt, og får fantastiske tilbakemeldinger på sine kurs!

Content

Hilsen fra fornøyd deltager

"Dette er et veldig bra og lærerikt kurs. Jeg kan vel kort og greit si at jeg fikk  mye mer ut av kurset enn det jeg hadde forventet."
Terje Nuis, Pitney Bowes


Kursinnhold

 • Hva er makroprogrammering i Excel?
 • Makroinnspilleren
 • Lage menyknapper
 • Kodevinduet, Prosjektutforskeren og Egenskapsvinduet
 • Opprette kodemoduler og navne disse
 • Konstanter,  variabler og formler
 • Lese fra celle, skrive til celle
 • MsgBox
 • If-tester
 • InputBox
 • VBA-funksjonene Date, Year og Month
 • Workbooks- og Sheets-objekter
 • For – Next løkker
 • With-strukturer
 • Dialogbokser og ActiveX-kontroller
 • Datatyper og deklarering av variabler
 • Feilfeller i prosedyren
 • Prosedyre som setter opp en pivot-tabell
 • Feilfinning

Øvelser
Øvelsesoppgavene knyttet sammen i en prosjektoppgave, hvor deltagerne skal utvikle et system i Excel VBA.

Krav til forkunnskaper
Det kreves forkunnskaper tilsvarende Excel smart og avansert.

Varighet
3 dager, 09-15 (16)