Access 2013 Smart og avansert

Gjør det enklere å bruke databaseapplikasjonen. Gjennom oppgaver og praktiske øvelser vil du lære å utnytte de mer avanserte mulighetene i Access. Avanserte utvalg fra databasen, automatikk i skjembilder, egne menyer og automatisk oppstart av databaseapplikasjonen, er noen av de mange spennende temaene som blir belyst i kurset. Etter kurset vil du oppleve applikasjonen som mer intuitiv.

Duration
2 day(s)
Price
6 200
Instructor
Geir Johan Gylseth

Geir Johan Gylseth er utdannet ved Universitetet i Oslo med hovedvekt på Informatikk og har over 30 års erfaring som instruktør. Geir sin styrke ligger innenfor MS Office. Han har lang erfaring med skreddersøm av kurs, kursmanualer og oppgaver. Geir er en entusiastisk og dyktig instruktør som får meget gode evalueringer.

Content

Kurset lærer deg å utnytte de mer avanserte mulighetene i Access. Avanserte utvalg fra databasen, automatikk i skjermbilder, egne menyer og automatisk oppstart av databaseapplikasjonen, er noen av de mange spennende temaene som blir belyst i kurset. Etter dette kurset vil du kunne lage robuste og avanserte applikasjoner som både du og brukerne vil synes er enklere og mer intuitiv. Du vil aktivt kunne senke brukerterskelen på dine applikasjoner.

 • Definer dine egne inn datamasker slik at du reduserer muligheten for feil ved inntasting av data.
 • Definer faste relasjoner som sikrer at dine data henger sammen; at enhver ordre har en kunde og en vare.
 • Lag avanserte spørringer med egendefinerte beregninger.
 • Grupper data og beregne summer og totaler.
 • Lagskjemaer som fungerer som menyer ogbygg et meny system ved hjelp av veivisere og makro kommandoer.
 • Bruk informasjon i skjemaet for å velge data du vil presentere.
 • Sett inn kontroller i skjema og få dem til å gjøre det du ønsker ved å endre deres egenskaper.
 • Lag skjemaer med delskjema og skjemaer med oppslag i andre skjemaer.
 • Se hvordan du kan få flotte utskrifter med egendefinerte beregninger ved hjelp av avanserte rapportegenskaper.
 • Lag ditt eget meny system med Access sin egen innebygde metode.
 • Lær hvordan du kan sørge for at din egendefinerte hovedmeny åpnes når databasen åpnes.
 • Forstå hvordan Access kan tilpasses databasen.

I tillegg får du en rekke tips og triks du kan bruke i din arbeidsdag.  Alt du lærer får du repetert gjennom aktiv oppgaveløsning slik at du husker det du har lært når du kommer tilbake på jobb. Kursdokumentasjon, lunsj og pausemat er selvsagt inkludert!

Kursholderne har mer enn 20 års Access erfaring som de gjerne deler med deg!

Meld deg på Access-kurs allerede i dag og sikre deg plass!

Tabellens utformingsvisning
- egendefinerte formater
- egendefinerte inndatamasker
- bruk av indeks

Relasjoner
- definere faste relasjoner mellom tabellene
- referanseintegritet

Avanserte spørringer
- egenskaper for spørringer
- mengdefunksjoner
- beregne totaler for alle postene/grupper med poster
- lage kalkulerte felt
- villkårsuttrykk med områdemengdefunksjoner
- delspørringer
- hente villkår fra skjemaer
- arbeide med tomme felt (nullverdier og tomme strenger)
- krysstabellspørringer
- SQL-spørringer

Avanserte skjemaer
- opprette et delskjema
- endre kontrolltype for eksisterende kontroll
- kombinasjonsboks med flere kolonner
- kalenderkontroll
- alternativkontroll

Avanserte rapporter
- spesielle egenskaper
- grupperingsintervaller og datatyper
- gruppering og summering

Makroer
- makroer og hendelser
- en sammenligning med programmeringsmulighetene
- bygge en enkel applikasjon ved hjelp av makroer

Krav til forkunnskaper
Windows/Access grunnleggende.
Må aktivt ha brukt Access

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no

Henrik Buzzi

Produktansvarlig Microsoft og tekniske kurs
Send me an email!