Access Programmering

Duration
3 day(s)
Price
6 800

Content

I dette kurset ønsker vi å gjøre deg komfortabel med programmeringsmiljøet og programmeringsmulighetene i Access. I programmeringsmiljøet til Access finnes en rekke verktøy som utviklere av Access-applikasjoner bør kjenne til for å jobbe effektivt. Kurset er beregnet på deltagere som allerede har kunnskaper tilsvarende kurset "Introduksjon til VBA-programmering" eller programmeringserfaring fra andre programmeringsspråk i tillegg til bruk av Access.

Kursinnhold
Moduler
- globale moduler
- deklarasjonsdel
- funksjoner
- sub-prosedyrer

Modulvinduet
- editor -redigering av kode
- oversikt over prosedyrer
- syntakskontroll
- kompilering

Funksjoner og Sub-prosedyrer
- parametere

Hendelser og hendelsesprosedyrer
- konvertering av makroer til kode
- kommandoknapp-veiviser
- standardhendelser
- parameteren Cancel
- hendelsesegenskaper

Objekter og samlinger
- Access-objekter
- Datatilgangs-objekter (Data Access Objects)
- andre objekter
- objektsøker
Feilhåndtering
Feilsøking/debugging

Håndtering av datasett
- typer av datasett
- table
- dynaset
- snapshot
- definisjon og bruk av postmengder og objektvariabler

Krav til forkunnskaper
Windows/Access/VBA

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no

Henrik Buzzi

Produktansvarlig Microsoft og tekniske kurs
Send me an email!