Access Introduksjon til programmering (VBA)

Duration
2 day(s)
Price
4 800

Content

Alle programmene i Office og Visual Basic inneholder programmeringsspråket Visual Basic for Applications (VBA). Du kan derfor lære deg VBA for å programmere Visual Basic, Access, Excel, PowerPoint, Word og Outlook. I tillegg kommer det stadig nye programmer som benytter VBA som programmeringsspråk. Dette betyr at du ikke lenger behøver å lære deg et nytt programmeringsspråk for hvert produkt. Andre programvareleverandører enn Microsoft leverer også produkter med VBA.

I hvert av disse programmene er funksjonaliteten representert ved et sett med programmerbare objekter - en objektmodell. Ved å bruke VBA får du tilgang til disse objektene slik at alt du ellers kan gjøre manuelt, kan programmeres. Det er altså ikke tilstrekkelig å bare beherske VBA for å kunne utvikle applikasjoner. Du må også beherske programmets objektmodell. Objektmodellene er bygd over samme lest, men de inneholder ulike objekter. I Excel er et regneark et objekt, mens en rapport er det i Access.

Målgruppe
Office-brukere

Kursinnhold
Hva er Visual Basic for Applications (VBA)?

Hva er hendelsesstyrt programmering?
- hendelser
- metoder
- egenskaper

Variabler og konstanter
Manipulering av data
Spesielle funksjoner
Sammenligningsoperatorer
Logiske operatorer
Betingelser
Løkker
Generelle prosedyrer og moduler
Sub-prosedyrer

Function prosedyrer
- kode i skjema
- kode i generelle moduler

Debugging: feilsøking i kode
Stop-kommandoen, sette stopp-punkter
Data Tips: hent ut informasjon om verdier i variabler
Locals- Watch Expressions- og Immediate-vinduet
Debug-objektet
Eksempelapplikasjoner

Krav til forkunnskaper
Kunnskaper tilsvarende Access Smart og Avansert

Windows/Office (videregående)

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no

Henrik Buzzi

Produktansvarlig Microsoft og tekniske kurs
Send me an email!