Workshopledelse

Workshops benyttes i økende grad i prosjekter til å avklare mål, avdekke behov, spesifisere krav, foreta designbeslutninger, prøve ut prototyper og foreta prosjektgjennomganger. Men ikke alle workshops er like vellykket. Samarbeidsproblemer, beslutningsvegring og fastlåste prosesser kan ofte komme i veien for gode løsninger og riktige beslutninger. På dette kurset får du grunnlaget du trenger for å gjennomføre gode workshops og enkeltstående prosesser.

Duration
2 day(s)
Price
11 500
Instructor
Veronica Skjetlein

Veronica Skjetlein er selv en prosessleder med omfattende erfaring fra ulike typer møter i næringslivet. Veronica har tjue års erfaring som konsulent og rådgiver, med fokus innenfor strategisk rådgiving og prosessledelse. Hun har jobbet i store konsulentbedrifter som Capgemini og Bouvet, både i Sverige og Norge. Veronica har ledet rådgivningsteam for flere konsulentbedrifter og har en brennende interesse for utvikling, ledelse og formidling. Veronica motiveres av å lære og utvikle andre og hun er god på å se og bringe frem talenter. Veronica er utdannet ved Umeå universitet, Sverige, med Bachelor i Datavitenskap & bedriftsøkonomi.

Content

Deg som prosessleder:
Få oversikt over oppgaver og forventninger knyttet til rollen som prosessleder, samt innsikt i egne styrker og utfordringer. Definer individuelt læringsmål.

Prosessledelse i praksis:
Lær om byggesteinene i gode workshops, praktiske erfaringer fra fremragende prosessledere og konkrete verktøy for ulike typer workshops. Du vil definere mål for en workshop og vite hvordan du planlegger den, gjennomfører og følger opp.

Kommunikasjon og samhandling:
En prosessleder skaper gode prosesser for ulike typer mennesker (for eksempel introverte/ekstroverte) ved å sørge for trygghet og fremdrift i gruppa, styre dynamikken og påvirke stemningen, selge inn budskapet sitt og forholde seg konstruktivt til utfordrende deltagere.

Hvem bør delta? 
Prosjektledere, teamledere, fasilitatorer, prosessledere og konsulenter.

Krav til forkunnskaper
Det kreves ingen formelle forkunnskaper for å delta, men kursdeltakere bør ha noe ledelses- eller koordineringserfaring fra prosjekter.

Arbeidsform på kurset: 
Kurset består av foredrag og gruppeøvelser. Deltakerne får praktisk øvelse i gjennomføring av workshops.

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no

Heidi Jakobsen Strømme

Produktansvarlig
Send me an email!