Lean Transformasjon - hvordan ta i bruk en Lean operasjonsstrategi? - Bergen

Selskaper over hele verden tar i bruk Lean som operasjonsstrategi for å beholde konkurranseevnen i et krevende marked. Hvordan gjør de det? Er det noe min organisasjon kan dra nytte av å ta i bruk?

Duration
1 day(s)
Price
5 800
Instructor
Heidi Maier Sagstad

Heidi er en erfaren forretningsutvikler og Lean Six Sigma rådgiver. Hun er «black-belt» sertifisert og har vært ansvarlig for implementeringen av Lean i et internasjonalt biomedisinsk selskap. 

Heidi:
Er sertifisert I Lean og Six Sigma
Har rullet ut Lean på 65 lokasjoner, for 3800 ansatte
Har sertifisert 80 kandidater i yellow-belt, green-belt og black-belt

Heidi vil dele sine erfaringer og fortelle om hvordan Lean prinsipper, verktøy og metoder har hjulpet bedrifter til å oppnå bedre resultater, samtidig som de har øket både de ansattes og kundenes tilfredshet. 

Instructor
Anamarija Carotta

Anamarija er en erfaren fasilitator og jobber for tiden som prosessdesigner for å kartlegge, forbedre, modellere og implementere nye og eksisterende arbeidsprosesser i styringssystemet til en av de ledende aktørene innen olje og gass i Norge.

Hun behersker forskjellige teknikker (projective og elicitation techniques) som bidrar til bedre gruppedynamikk og at man får avdekket dypere holdninger, behov og meninger. Anamarija er en dyktig analytiker innen bruker- og markedsanalyse med fokus på databasert beslutningstaking. 

Prerequsites

Grunnleggende forståelse for Lean filosofien, metodene og verktøyene

Content

I dette kurset går vi gjennom grunnlaget for Lean filosofien, verdier, prinsipper, metoder og verktøy. Du vil få en forståelse for viktigheten av flyteffektivitet og hvordan bedriften din kan dra nytte av det. Du vil få full oversikt over hva som kreves av ressurser, struktur og aktiviteter for å etablere en Lean organisasjon.

Kursagenda

Grunnlaget for Lean
• Lean filosofien
• Flyteffektivitet versus ressurseffektivitet
• Åtte typer sløsing (waste)
• Verdistøms kartlegging
• Verdiskaping
• Lean operasjonsstrategi

Å etablere en Lean organisasjonsstruktur:
• Strategisk planlegging
• Driftsmekanismer
• Ledelses- og kontrollsystemer
• Lean ressurser
• Lean-utrulling
• Kompetanser
• Lærende organisasjoner

Målgruppe
Ledere på alle nivåer som ønsker å ta i bruk en Lean operasjonsstrategi. Kan anvendes i alle industrier og for alle typer tjenester.

Kursstruktur
Kursform er en kombinasjon av presentasjon av case og teori og oppgaver der bruk av ulike verktøy står sentralt.
Kurset gjennomføres i hovedsak på engelsk.

Bedriftsinternt kurs
Dette kurset egner seg også godt som bedriftsinternt kurs. Vi har lang erfaring i å skreddersy kurs for ulike bedrifter og bransjer. Kurset legges opp slik at dere får akkurat det dere er på jakt etter. Ta kontakt med nina.sether@bouvet.no for mer informasjon og et tilbud.

 

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no

Nina Alfstad Sæther

Produktansvarlig
Send me an email!