Workshop: Praktisk introduksjon til JavaScript for utviklere

JavaScript, som begynte i det små under Netscape i 1995, har etter hvert vokst seg til å bli standarden for interaktive websider og har til og med spredd seg til mobilapper og skrivebordsprogrammer. Bli med på et interaktivt kurs der vi lager en web app fra bunnen og samtidig utforsker særegenhetene i dette allsidige språket.

Duration
2 day(s)
Price
12 500
Instructor
Thomas Haugland Rudfoss

Thomas har drevet med JavaScript-utvikling på ulike plattformer i over 10 år. I løpet av denne tiden har han utviklet alt fra enkel funksjonalitet og widgets til fullverdige web-applikasjoner. Han har også jobbet med server-siden av applikasjonene både i PHP, Java og C# og har i tillegg holdt kurs i Microsoft Office og OpenOffice. For tiden jobber han som konsulent i teamleder-rolle med SharePoint og frontend utvikling. Han er sertifisert Microsoft SharePoint Professional Developer.

Content

JavaScript, som begynte i det små under Netscape i 1995, har etter hvert vokst seg til å bli standarden for interaktive websider og har til og med spredd seg til mobilapper og skrivebordsprogrammer. Bli med på et interaktivt kurs der vi lager en web app fra bunnen og samtidig utforsker særegenhetene i dette allsidige språket.

Kursets oppbygging

Dette kurset er en workshop der vi sammen utvikler en moderne web app samtidig som vi lærer hva som skiller JavaScript fra andre objektorienterte språk som Java og C#. Vi starter med å sette opp et enkelt utviklingsmiljø og når kurset er ferdig har vi en fullstendig web applikasjon med både front-end og back end utviklet i ren JavaScript med et REST API for kommunikasjon. Vi bygger uten å benytte noen form for rammeverk (React, Anuglar, el.l.) slik at vi får en god forståelse av selve språket. Her er det ingen PowerPoint-slider og all koden er tilgjengelig på GitHub etter kurset i sann webutvikler-ånd. 

Noen stikkord om hva vi kommer til å gå igjennom: Kodestruktur, grunnleggende JavaScript, moderne standarder (ES2016+), REST, og mye mer.

Målgruppe

Kurset er myntet på utviklere som har kortere eller lenger erfaring med koding i andre «klassiske» objektorienterte språk som C# og Java. Ingen forkunnskaper om JavaScript er nødvendig. Ta med egen laptop!

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no

Related courses

Henrik Buzzi

Produktansvarlig Microsoft og tekniske kurs
Send me an email!