JavaScript Grunnkurs

JavaScript er nå det eneste skript-språket som anvendes og støttes av alle nettlesere og er blitt en defacto standard for å bygge inn interaktivitet på websider. AJAX, jQuery, Mootools, Node.js, Angular.js osv. bygger alle på JavaScript, og en grunnforståelse av hvordan dette språket virker er blitt essensielt for en webutvikler eller webansvarlig.

Duration
3 day(s)
Price
16 500
Instructor
Terje Berg-Hansen

Terje Berg-Hansen har bred erfaring fra prosjektledelse, utvikling og drift med små og store databaser, både SQL- og NoSQL-baserte. I tillegg til å undervise i etablerte teknologier leder han også Oslo Hadoop User Group, og er levende interessert i nye teknologier, distribuerte databaser og Big Data Science.  

Prerequsites

Ingen forkunnskaper nødvendig

Content

JavaScript er nå det eneste skript-språket som anvendes og støttes av alle nettlesere og er blitt en defacto standard for å bygge inn interaktivitet på websider. AJAX, jQuery, Mootools, Node.js, Angular.js osv. bygger alle på JavaScript, og en grunnforståelse av hvordan dette språket virker er blitt essensielt for en webutvikler eller webansvarlig.  

Målsetting

Etter gjennomført grunnkurs skal deltakerne være fortrolige med JavaScripts grunnstruktur og funksjoner og skal kunne bruke JavaScript til å utvikle interaktive websider.

Kursinnhold

  • Introduksjon til JavaScript og dets anvendelsesområder
  • JavaScripts grunnleggende grammatikk
  • JavaScripts innebygde funksjoner
  • JavaScripts datatyper og variabler
  • JavaScript og Dokumentobjektmodellen (DOM)
  • JavaScripts kontrollstrukturer og betingelseslogikk
  • Introduksjon til AJAX og kommunikasjon mellom klient og server
  • Kort introduksjon til jQuery som AJAX-bibliotek

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av online læremidler, gjennomgang av temaer og problemstillinger og praktiske øvelser. Det er ingen avsluttende eksamen, men det er hands-on øvelsesoppgaver til hovedtemaene som gjennomgås.

Search in our courses

Sign up for course

Choose date and place