Arkivkurs – Grunnkurs for arkivmedarbeidere

Bouvet gjennomfører kurs i arkiv for alle deler av forvaltningen og private organisasjoner. Kurset bygger på gjeldene lover, forskrifter og erfaring med drift av forskjellige arkiver. Hvordan holde oversikt over arkivplaner og gjøre arkivene mest mulig tilgjengelig for saksbehandlere. Vi tar for oss den teoretiske delen og omsetter denne i praktisk kunnskap om hvordan drive ett arkiv. Kurset er helt uavhengig av hvilket arkivsystem og leverandør organisasjonen benytter seg av.

Duration
2 day(s)
Price
9 800
Goals

Målet for kurset er å få deltakerne til å bli kjent med lover og regler innen arkivtjenesten samt bruke disse til å forvalte arkivet på en best mulig måte.

Instructor
Knut Bartnes

Knut Bartnes har god erfaring med arkivledelse fra Forsvaret hvor han har tjenestegjort som arkivar blant annet i Forsvarets overkommando og Vernepliktsverket. Her utarbeidet og underviste han i samarbeid med Riksarkivet kurs for Forsvarets arkivtjeneste. Senere har han vært med på innføring av arkivsystemer i flere av landets kommuner og innen helseforetakene. Erfaring med dokumenthåndteringssystemer i oljebransjen kommer også godt med. Knut tilbyr kurs og samlinger innen arkivdanning, arkivplan, kassasjon og arkivbegrensning. 

Content

Kurset gir kompetanse og veiledning på følgende områder:

Arkivterminologi
For nye arkivmedarbeidere og ansatte som bare benytter seg av arkivets tjeneste er det kanskje ikke så lett å forstå alle begreper og hensikten med arkivet. Vi ser på hva arkivarene egentlig snakker om.

Lovverket
Arkivloven med forskrifter. Hvilke lover og regler gjelder i arkivtjenesten?

Arkiver i organisasjonen
Hvilke arkiv eller arkivdeler har din organisasjon og hvordan blir disse behandlet.

Arkivnøkler
Hva slags nøkler eller ordningsprinsipper benyttes?

Vedlikehold og utvikling av arkivnøkler.

Arkivplan:
Innhold form og krav. Bruk av mal for å dokumentere organisasjonens arkivplan.

Innsyn og offentlighet:
Innsynsrett og arkivets rolle.

Målet for kurset er:
- å få deltakerne til å bli kjent med lover og regler for arkivtjenesten
- å lære å bygge opp organisasjonens arkivplan
- å forstå begreper innen arkivtjenesten
- å betjene forespørsel om innsyn i organisasjonens arkiver

Krav til forkunnskaper
Ingen

Varighet
2 dager, kl 09:00-16:30

Bedriftsinternt kurs
Dette kurset egner seg også godt som bedriftsinternt kurs. Vi har lang erfaring i å skreddersy kurs for ulike bedrifter og bransjer. Kurset legges opp slik at dere får akkurat det dere er på jakt etter. 

Search in our courses

Sign up for course

Please contact kurs@bouvet.no

Henrik Buzzi

Produktansvarlig Microsoft og tekniske kurs
Send me an email!