Sats på kompetanse, også i usikre tider

Næringslivet er inne i en tid med usikkerhet og omstilling. Rådet fra Bouvet-sjef Sverre Hurum er klart: Kutt hvis du må, men ikke i satsingen på kompetanse. – Digitalisering er framtiden i alle bransjer, og behovet for IT-kompetanse er skrikende. Dette gir muligheter for virksomheter som vil øke sin konkurransekraft, sier han.

Krisen som har slått inn over deler av næringslivet som en bølge, er utfordrende for bedrifter og enkeltpersoner som blir rammet. Men  brytningstider byr alltid på nye muligheter, framhever administrerende direktør Sverre Hurum i Bouvet.

SverreHurum

– Når oljebransjen må kutte, innebærer det at folk med teknisk utdanning og erfaring blir tilgjengelig for andre deler av næringslivet. Sett gjennom IT-bransjens briller er dette en svært god situasjon.

Skrikende behov for teknologer
Hurum karakteriserer behovet for IT-kompetanse som «skrikende», og understreker at det utdannes for få teknologer i Norge.

– Digitaliseringen av Norge går forover for full maskin. I dag opplever vi en voldsom etterspørsel etter IT-ressurser, og vi vet hva morgendagen bringer: mange store digitaliseringsoppgaver i både privat og offentlig sektor, sier Hurum.

– Utgangspunktet er at alle må jobbe smartere. Og smartere jobbing er lik IT, uansett hvilken bransje du tilhører. Alle bedrifter skal i prinsippet bli IT-bedrifter, og de som øker sin kompetanse, vil også øke sin konkurransekraft.

Kunnskapsdeling som suksessfaktor
Bouvet-sjefen legger i tillegg vekt på kunnskapsdeling som en avgjørende suksessfaktor.

– Deling av kompetanse er en viktig driver for utvikling. Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring skapes enda bedre løsninger. Derfor er kompetansedeling en av Bouvets grunnpilarer. Vi er overbevist om at deling av kompetanse overfor kolleger, kunder og samarbeidspartnere fører til utvikling og bedre resultater.

Kurs øker kompetansen
Bouvets kursavdeling har 20 års erfaring som leverandør av kurs og sertifiseringer for utviklere, designere, prosjektledere og andre som befatter seg med IT-løsninger, og er viktig for Bouvet av en rekke grunner, ifølge Hurum.

1) – Den bidrar til å skape modne kunder. En kunde som har kompetanse til å bruke, kjøpe inn og kvalitetssikre IT-løsninger, er en god partner for Bouvet.

2) – Den er en arena for deling av kompetanse. I både kurslokaler og ved lunsjbord overføres store mengder kunnskap.

3) – Den fungerer som et øre mot bakken. Kursavdelingen fanger tidlig opp nye trender og behov, noe som bidrar til at Bouvet alltid er i forkant av utviklingen og kan tilby våre kunder gode råd og løsninger.

Samfunnsbarometer
Bouvet-sjefen avslører at han dessuten bruker kursavdelingen som et barometer som melder om «trykket» i markedet.

– Er det høy etterspørsel etter kurs og sertifiseringer, vitner det om klarvær og gode tider. Fallende etterspørsel er tegn på «lavtrykk» i samfunnet og næringslivet, sier Hurum.

– Det er virksomheter som satser på kompetanse, også i usikre tider, som vil stå igjen som vinnere.

Kursprogram 2017

Høstens kursprogram er klart med mange spennende nyheter. Vi tilbyr kurs i Salg, Ledelse, LEAN, Scrum, Prosjektledelse, PRINCE2, TOGAF, Archimate, ITIL, ISTQB, SAP, SharePoint, BizTalk, Office, Kommunikasjon, Presentasjonsteknikk, Digital Design, Sosiale Medier, Utvikling for web og mobil, og mye mer

Få nyheter og gode tilbud rett i innboksen

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta informasjon om nye kurs og sertefiseringsmuligheter for brukere, utviklere, prosjektledere og IT-personell. I tillegg får du spesialtilbud, inspirerende læringsartikler, bransjenyheter og annet som er nyttig for deg i din arbeidsverdag - rett i e-postboksen.