SAP S/4HANA revitaliserer bedriftens forretningsmodell

Den digitale transformasjonen går stadig raskere, og driver fram store endringer i alle typer virksomheter. I 2015 lanserte programvaregiganten SAP S/4HANA, en plattform som legger til rette for en fullstendig revitalisering av bedriftens forretningsmodeller og plasserer dem i forkant av utviklingen i markedet.

Digitaliseringen har mange drivere, men en av de mest interessante og viktigste er endringene i forholdet mellom kunde/forbruker på den ene siden og leverandør på den andre. Kunden stiller stadig større krav, og virksomheter som evner å tilpasse seg og gjøre seg fortjent til kundens tillit, vil øke sin konkurransekraft, sier SAPs partneransvarlig i Norge, Josef Nalbant.

Josef Nalbant SAP

– Hvilke fordeler gir SAP S/4HANA?

– SAP S/4HANA er unik fordi den trolig er den eneste forretningsplattformen som lar bedrifter drive i 100 prosent sanntid og samtidig være forberedt på morgendagens behov. Systemet samler alle prosesser i virksomheten, eliminerer flaskehalser og sikrer faktabaserte «what if»-scenarier i sanntid uavhengig av tid, sted og device. Det gir grunnlag for vekst i et marked hvor virksomheter må konkurrere om kundenes tillit på nye arenaer, sier Nalbant. Han illustrerer SAP S/4HANA med en aktuell analogi.

– Med SAP S/4HANA kan du ta i mot og kontrollere pasningen fra kunden uansett hvor den kommer, analysere alle alternativer og sende den tilbake til kunden med en lissepasning.

– Hvordan er SAP S/4HANA mottatt i det norske markedet?

– I SAPs 40 år lange historie er SAP S/4HANA enkeltproduktet som har solgt aller mest på kortest tid. Det vitner om et stort behov for verktøy som moderniserer virksomhetenes forretningsmodell. I løpet av det første salgsåret har vi solgt mer enn hundre lisenser i det norske SMB-markedet. Våre partnere jobber intensivt med planer for migrering av sine kunder, og mange prosjekter vil gå live i løpet av kort tid.

– Hvilken rolle spiller Bouvet for utrullingen av SAP S/4HANA?

– I SAP er vi avhengig – og stolte – av bredden i vårt partnerapparat. Bouvet har vært en god samarbeidspartner siden 2004, og har i dag et av Norges største konsulentmiljøer innen SAP-teknologi. Bouvet er autorisert til å både levere SAP S/4HANA og bistå kunder gjennom den digitale transformasjonen. Bouvet er også SAP Education Partner, og leverer god bredde i kurs og kompetanse til alle de norske SAP kundene.

Kursoversikt for SAP S/4HANA finner du her