Prosjektleder med sort belte

Gjennom snart 20 år som kursholder har Elin Maageng Jakobsen hjulpet «noen tusen» prosjektledere. I Bouvet verdsetter vi samarbeidet med den rutinerte kursholderen, som vi mistenker innehar sort belte i prosjektledelse, akkurat som hun har i Taekwon-Do.

bilde av sort belte

Hva underviser du hos oss i dag?

– I dag holder jeg kurset PRINCE2® Foundation. Dette er et kurs som forbereder deltakerne på den første sertifiseringen innenfor denne metodikken. Tidligere har jeg vært skeptisk til sertifiseringskurs. Jeg har vært mer opptatt av å utvikle  bedre prosjektledere enn å gi kursdeltakere et «stempel i panna». Men PRINCE2®-metodikken gir kompetanse som også ivaretar det langsiktige målet, og som kan gjøre prosjektledere trygge på både rollen sin og rammeverket.
 
– Hva er det viktigste du vil formidle til kursdeltakerne dine?

 – Nesten alle de jeg møter på kurs skal balansere mellom det å bidra faglig i et prosjekt og å lede det. Faget sitt kan de jo, så da handler det om å forstå strukturen og forventninger knyttet til prosjektlederrollen. Mitt hovedbudskap er: Tren på det du vil bli bedre på og sett deg i situasjoner hvor du får tatt i bruk ny kunnskap. Da vil mestringsfølelsen komme etter hvert. 

 – I hvilken retning går utviklingen innenfor fagfeltet ditt?

­– Nå er det økende etterspørsel etter skreddersøm av kurs, og sammen med Bouvet jobber jeg langsiktig med virksomheter som vil utvikle prosjektkompetansen over tid. Stadig flere sender en større del av organisasjonen på kurs for å sikre at alle i prosjektet jobber innenfor samme rammeverk. Det lover godt for vellykkede prosjekter!


– Vi spøker litt med at du har sort belte i prosjektledelse. Og det har du jo – i kampsporten Taekwon-Do.

– Ja, jeg har 15 år bak meg som utøver og instruktør. Det er kanskje en sammenheng her? Kampsport er den perfekte «prosjektsporten». Hver beltegrad er en definert milepæl, og det er viktig å fokusere på målet – akkurat som i prosjekter.

P.S. Etter at vi gjennomførte intervjuet med Elin, kom resultatene fra PRINCE2-sertifiseringen. Alle kursdeltakerne besto.

Les mer om våre kurs i prosjektledelse