Våre LEAN kurs

LEAN kurs er svært godt egnet som bedriftsinterne kurs. Kursene tilpasses for deres behov og tar utgangspunkt i deres egne problemstillinger. Det er også satt opp åpne kurs hvor du kan melde deg på.

 

LEAN Kontinuerlig forbedring
Kontinuerlig forbedring er et sentralt område innen LEAN. Men det nytter ofte lite med idepostkasser og oppfordringer om at nå skal vi bli litt bedre dag for dag. Samtidig havner alt for mange 56 slides strategiplaner i skuffen. 
 
Dette kurset handler om hvordan man installerer ”triggere” for endring og forbedring i en organisasjon og synliggjør hvordan man gjør kontinuerlig forbedring til en del av hverdagen. Ved hjelp av en metode, som kalles Hoshin, knytter vi sammen strategier fra topp til bunn i en organisasjon. Metoden har vist seg i flere selskaper å være en av de viktigste katalysatorene for endring samtidig som man øker organisasjonens evne til og lykkes med sine strategier. 
 
Kurset vil også synliggjøre hvordan man knytter strategi sammen med styringsinformasjon, møtestruktur og arenaer der alle blir involvert og utfordret i forbedringsarbeidet.

Les mer om kurset

LEAN Startup
Kurset egner seg veldig godt som bedriftsinternt kurs.

«Lean Startup gir deg en helt ny måte å se på dine kunder og produkter på. Jon Kåre Stene gir deg gode eksempler på hvordan bygge, måle og lære i så raske sykluser som mulig, sørger for innovasjon på dine produkter. Vi hadde stort utbytte av å kjøre interne kurs med ham basert på våre egne produktsatsninger." Petter Nyquist, Norkart AS

LEAN Startup – Fremtidens viktigste ferdighet for teknologirelaterte organisasjoner?

Teknologiutviklingen skyter frem med eksponentiell hastighet. Dette gir oss nye muligheter i å løse problemer,  dekke eksisterende og nye behov. Samtidig som hastigheten øker, minsker også barrierer for nye aktører som vil inn i nye bransjer og markeder. Stadig flere bedrifter som preger hverdagen vår eksisterte ikke for 5 - 10 år siden.  Før snakket vi om bedrifters utfordringer ved overgangen fra liten til stor, nå er den store utfordringen knyttet til hvordan store organisasjoner kan oppføre seg som små igjen.
 
 Dette kurset er en innføring i LEAN Startup og begreper som «learning cycles», «MVP», «pivot», «business model canvas». LEAN Startup er en metode som fokuserer på relevant og hurtig utvikling samt innovasjon. Metoden hjelper en til å foreta de rette prioriteringene, utvikle det som er relevant uten å bruke unødvendig mye ressurser. LEAN Startup er en favorittmetode hos nye oppstartselskaper i Silicon Valley og andre innovasjonshuber verden over.

Les mer om kurset

LEAN Prosessforståelse, verdistrømanalyse og A3
Hva kjennetegner en god prosess, hvilke type prosesser har man i en bedrift og hvordan jobber man effektivt med å forbedre prosessene sine. Forbedring dreier seg om å løse uløste problemer eller dekke udekkede behov. Ofte er man alt for rask i å konkludere med hva som er problemet og man ender opp med løsninger som kun retter seg mot symptomer og ikke de reelle problemer og behov. Situasjonen blir da at de samme hindre dukker opp i hverdagen og synes uløselige.
 
 Dette kurset gir en innføring i hvordan LEAN kan gi store forbedringer i ulike typer prosesser i en organisasjon og hvordan man konkret går frem for å løse identifiserte problemer. Vi jobber ut fra verktøy som A3 problemløsing og verdistrømkartlegging. A3 er en metode som søker å løse rotårsakene til problemene vi opplever. A3 er en definert prosess som hjelper deg med å bli en problemløser av rang. Verdistrømkartlegging, er en effektiv metode for å identifisere hvor man bør starte forbedringene.

 Les mer om kurset

 

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther

Produktansvarlig
Send me an email!