Hvis Netflix og Facebook kan, kan du!

Netflix og Facebook gjør det. Spotify og Amazon, også. Men du trenger ikke være IT-gigant for å utnytte mulighetene i det siste innen programvareutvikling. Les mer om hvorfor virksomheten din bør ta i bruk DevOps.

Data lyver ikke! Mange bedrifter som tar i bruk DevOps, oppnår gode resultater gjennom en ny tilnærming til prosessene rundt utvikling, utrulling og drift av programvare.

Magnus Green

Foto: Ovidia Eriksen.

Development + operations = DevOps

Sa vi «ny»? Joda, DevOps innebærer at vi organiserer prosessene knyttet til systemutvikling på en ny måte. Men samtidig kan vi gjenkjenne prinsippene for smidig utvikling som er nedfelt i blant annet Scrum-metodikken: sprinter, brukerinvolvering og hurtig feedback. Avdelingssjef  Magnus Green i Bouvet forklarer:

– DevOps er en metodikk som utløser potensialet i smidig utvikling av IT-prosjekter. Det dreier seg i bunn og grunn om å rive ned uhensiktsmessige skiller mellom fagavdelinger og driftsenheter i en organisasjon, nærmere bestemt mellom utvikling og drift. Dette er miljøer som tradisjonelt har ulikt fokus: Utvikling er opptatt av endring og innovasjon, mens drift har fokus på stabilitet.

Kort vei til markedet

DevOps innebærer at utvikling, drift, forvaltning og videreutvikling sees under ett. Målet er å bygge, teste, rulle ut, drifte og videreutvikle systemer raskt og kontinuerlig, med minimal nedetid.

– De mest åpenbare gevinstene er hyppige leveranser av ny funksjonalitet og kortere vei til markedet. I tillegg vil den store graden av automatisering kunne gi økt stabilitet og redusert risiko, noe som muliggjør kontinuerlig eksperimentering, testing og læring, sier Green.

Samtidig legger DevOps til rette for organisasjonsutvikling. Metodikken stiller krav til kommunikasjon, samarbeid og innovasjon, og kan på den måten fungere som en katalysator for endring av kulturen i en virksomhet.
 
Best i skyen 

DevOps fungerer særlig godt når metodikken baseres på skyteknologi. Gjennom bruk av skyplattformer er det enkelt å definere hele miljøer og håndtere disse på en automatisert måte. I tillegg er den mer fleksibel og rimeligere enn en serverløsning, som medfører større kostnader til investeringer, klargjøre og drift.

Kom i gang med DevOps - delta på kurs hos Bouvet

Bouvet har satt opp kurs i DevOps Fundamentals. Kursene er tilpasset små og større bedrifter som vil komme i gang og høste fordelene ved helhetlig, smidig systemutvikling.

Kursdato:

18.-20. april
14.-16. juni

Mer informasjon og påmelding finner du her